Rezultati testiranja


Negativan test

HIV negativan nalaz znači da kod testirane osobe nisu nađena protutijela prema HIV-u. To može značiti ili to da osoba nije zaražena, ili da od infekcije (mogućeg datuma zaraze) nije prošlo vrijeme potrebno da test otkrije prisustvo protutijela na HIV. Naime, protutijela prema HIV-u, kojima dobivamo neizravnu informaciju o infekciji, obično se javljaju do 12. tjedna nakon kontakta s virusom.

Ako je od trenutka zaraze do testiranja prošlo manje od 12 tjedana, postoji vjerojatnost da se dobije HIV negativan nalaz, iako je testirana osoba zaražena.

 

Ne smije se zaboraviti da negativan test samo potvrđuje prošlost i ne daje nikakvo jamstvo za budućnost.

 

Što ako si -?

Ukoliko si negativan na HIV testiranju nikako to nemoj shvatiti kao znak da se i dalje možeš rizično ponašati i stupati u seksualne odnose bez zaštite. Negativan test nije jamac za budućnost i jedino tvoje odgovorno ponašanje ti može biti garancija da se nećeš zaraziti HIV-om.

Ukoliko imaš poteškoća s prakticiranjem sigurnog stila života (npr. konzumacija droga, trgovina seksualnim uslugama itd.), trebaš o tome porazgovarati s djelatnicima u centrima za svajetovanje i testiranje.

 

Pozitivan test

HIV pozitivan nalaz znači da su kod testirane osobe nađena protutijela prema HIV-u.

 

Što ako si +?

 

Ukoliko je tvoj test na HIV pozitivan najprije si dozvoli malo vremena da se smiriš i neutraliziraš negativne misli koje ti prolaze glavom. Savjetnik u centru za savjetovanje i testiranje će ti objasniti rezultat testa i što to zapravo znači za tebe.

Dozvoli si da s savjetnikom razgovaraš o svojim emocijama i planovima za budućnost. Uvijek imaj na umu da saznanje da imaš HIV nije kraj tvog života. Zahvaljujući dosezima u znanosti i medicini razvijeni su lijekovi koji većini HIV pozitivnih osoba pružaju mogućnost da najnormalnije nastave sa svojim životom uz neke sitne promjene navika.

Naime, ukoliko test pokaže da si HIV pozitivan moraš zaštititi svoje partnere upotrebljavajući kondom prilikom seksualnih odnosa. Također češ morati izbaciti neke loše navike poput pušenje i konzumacije alkohola što je u konačnici veoma dobro za tvoje zdravlje.

Savjetnik će te uputiti na liječenje u ”Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević” gdje češ dobiti svu potrebnu skrb,informacije i psihosocijalnu podršku. Vjerovatno češ dobiti informacije i o organizacijama civilnog društva koje se bave osobama koje žive s HIV-om i na ovaj te način podupiremo da se javiš organizaciji za koju misliš da bi ti mogla pomoći.Rockefellerova 12, Zagreb
Telefon: 01/4863 237