Zašto se testirati?


Najvažniji razlozi zašto bi se trebao/la testirat:

  • rano testiranje omogućit će ranije liječenje i preventivnu terapiju;
  • spriječit ćeš nehotično širenje infekcije na druge;
  • suočit ćeš se sa svojim strahovima i osloboditi ih se u slučaju negativnog rezultata;
  • ako već od nečeg boluješ, HIV-bolest će se moći isključiti ili potvrditi, te će se moći nastaviti s odgovarajućim liječenjem.
    Testiranjem na HIV-protutijelo dobiva se neizravna informacija o zarazi. Test otkriva protutijela na HIV. Ta se protutijela pojavljuju obično do 12. tjedna nakon kontakta s virusom. Prema tome, da bi test bio pouzdan, potrebno ga je primijeniti najmanje 12 tjedana nakon mogućeg datuma zaraze.