Varšava, 10-11 listopad 2014 god.

iCan Conference

Increasing Capacities Achieving Novelty

10. – 11. listopada u Varšavi (Poljska)

 

iCan Conference (Increasing Capacities Achieving Novelty) održana je od 10. – 11. listopada u Varšavi (Poljska). Sudjelovali su stručnjaci i aktivisti s područja Europe, a među njima i predstavnica naše organizacije.

Glavna tema bila je osnaživanje zajednice, te postizanje održivog odgovora na HIV/AIDS. U sklopu konferencije održano je 6 radionica:

  • HIV/AIDS Tretman u suvremenom javnom zdravstvu
  • Uključivanje zajednice u prevenciju HIV/AIDS-a
  • HIV dijagnostika i mobiliziranje zajednice
  • Uključivanje zajednice u istraživanja HIV/AIDS-a
  • Uloga zajednice u političkom odgovoru na HIV/AIDS
  • Osposobljavanje i mobilizacija zajednice za održivi odgovor na HIV/AIDS

Neki od zaključaka konferencije odnose se na važnost ­­­­zajedničkog djelovanja zajednice i nadležnih institucija, kretanje prema naprijed malim koracima, edukaciju zdravstvenih djelatnika i opće populacije. Poseban naglasak stavljen je na značajnost dostupnosti testiranja.

U prilogu je nekoliko slika produktivne radne atmosfere.