Skopje 21 studeni 2014 god.

Poziv na Akciju

Aktivisti i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku osobama koje žive s HIV-om u Centralnoj i Jugoistočnoj Europi žele istaknuti:

Mreža zemalja s niskom prevalencijom HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope (NeLP), koje je član i Hrvatska, nakon sastanka u Skopju 27.10. obajvila je u medijima ovaj poziv na akciju vezan uz probleme u dostupnosti HIV terapije i skrbi.

Znamo da je broj osoba zaraženih HIV-om u Centralnoj i Jugoistočnoj Europi u stalnom porastu. Iako je prevalencija HIV-a i dalje relativno niska, još uvijek se susrećemo s problemima dostupnosti HIV terapije.

 

Izazovi s kojima se suočavamo su:

 • ograničene i zastarjele terapijske opcije, kao i ograničene pedijatrijske terapije;
 • opasni i neprihvatljivi prekidi terapije koji mogu izazvati pojavu rezistentnih oblika HIV-a,
 • neadekvatno planiranje budžeta za terapiju i neefikasni mehanizmi financiranja;
 • nedovoljan broj registriranih antiretrovirusnih lijekova i duge procedure za njihovo uključivanje u sustav nacionalnog zdravstvenog osiguranja;
 • sustavne prepreke za pravovremeno započinjanje s korištenjem antiretrovirusne terapije, kao što su nepostojanje zdravstvenog osiguranja za određene pojedince ili grupe.

Ovi izazovi su posljedica nedostatka pažnje i posvećenosti, strateškog planiranja i adekvatnih financijskih sredstava za osiguravanje održive opskrbe kvalitetnim lijekovima i dijagnostičkim sredstvima, kao i sveobuhvatne zdravstvene njege.

Stoga pozivamo vlade naših država, farmaceutske tvrtke i zajednice pogođene HIV-om da povećaju svoje napore radi osiguravanja održive i kvalitetne terapije.

Pozivamo vlade i ministarstva zdravlja:

 • Da budžet za antiretrovirusne lijekove formiraju prema dostupnim epidemiološkim podacima i prema realnim cijenama ovih lijekova na našim prostorima;
 • Da optimiziraju troškove za osiguravanje terapije tako što će stvoriti uvjete za povećanje tržišne konkurencije na području antiretrovirusnih lijekova i tako što će razmotriti mogućnosti za zajedničke regionalne nabave;
 • Da ulažu u testiranje na HIV i rano otkrivanje infekcije, kako bi pogođene osobe mogle pravovremeno dobiti terapiju, i kako bi na taj način države dugoročno uštedjele;
 • Da se upuste u pregovore s farmaceutskim tvrtkama, i da u te pregovore uključe pripadnike pogođene zajednice, kako bi se osigurale najnovije terapijske opcije po pristupačnim cijenama.

 

Pozivamo farmaceutske kompanije:

 • Da prepoznaju da su pacijenti više od običnih potrošača, i da su terapije više od običnih proizvoda, te da je dostupnost najboljih mogućih terapija i njege osnovno ljudsko pravo i od velikog značaja za javno zdravstvo;
 • Da svoje lijekove što prije registriraju u svim zemljama regije i da za njih osiguraju pristupačne cijene;
 • Da surađuju i da pregovaraju, u dobroj vjeri i s iskrenim namjerama, s vladama i pogođenim zajednicama;
 • Da podrže rano otkrivanje HIV-a, pogotovo kroz ciljano testiranje koje se provodi od strane samih pogođenih zajednica;
 • Da podrže edukativne programe o terapiji za zdravstvene radnike i osobe koje žive s HIV-om ili koinfekcijama i komorbiditetima;
 • Da se informiraju o specifičnoj situaciji u svakoj od zemalja u regiji.

 

Kao predstavnici ugroženih zajednica zalažemo se za suradnju kroz koju bi se ispunili navedeni važni zadaci. Pozivamo naše članove (pripadnike naše zajednice)da doprinesu boljem pristupu terapiji kroz stalno praćenje i davanje preporuka koje se baziraju na dokazima. Zato se mi obavezujemo:

 • Da jačamo kapacitete kako bi osigurali našu suštinsku uključenost i dali doprinos racionalnijem planiranju raspoloživih sredstava i postizanju pristupačnih cijena terapija;
 • Da nastavimo obrazovanje pacijenata o terapiji i posvećenosti terapiji te da im osiguramo podršku kako bi imali najbolji mogući rezultat terapije;
 • Da podižemo svijest o HIV-u i da doprinesemo ranom otkrivanju infekcije, povećanjem dostupnosti testova na HIV u zajednici;
 • Da se uključimo u pregovore na ravnopravnoj osnovi s drugim zainteresiranim stranama;
 • Da se borimo protiv stigme i diskriminacije.  

 

Zajedno jači“ (Заедно Посилни), udruženje za podršku osobama koje žive sa HIV-om

Mreža zemalja s niskom prevalencijom HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope (NeLP), uključujući i aktiviste iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Grčke, Hrvatske, Cipra, Kosova, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Turske.

Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.