Virtualni sastanak EmERGE

 

 

srijedu, 2. rujna 2020 od 10-16:30 održao se virtualni EmERGE sastanak povodom okončanja petogodišnjeg projekta  pod nazivom"Budućnost mZdravlja u Europi:  Lekcije koje smo naučili iz EmERGE projekta virtualni  sastanak dionika" 

U kontekstu rasprave o digitalnoj transformaciji u zdravstvenoj zaštiti koja je usmjerena na osobu, projekt EmERGE okuplja različite dionike kako bi raspravili učinke intervencije. Sudionici su razgovarali o naučenim lekcijama i implikacijama na proširivanje i prenosivost na centre u drugim državama. Također su se osvrnuli na upotrebu ove vrste intervencije kao put njege kod drugih bolesti. Na temelju iskustva EmERGE-a i pregleda literature, sudionici su razmatrali probleme sustava i politike koji će se baviti uvođenjem mobilnih zdravstvenih rješenja širom EU-a. Sastanak je okupio zajednicu osoba koje žive s HIV-om (PLHIV), zdravstvene radnike, istraživače i kreatore politike na nacionalnoj i EU razini. Sastanak je istražio lekcije iz nedavne zdravstvene krize COVID 19, ulogu i uporabu telemedicine i digitalne skrbi.

U prvom dijelu sastanka koji se u cijelosti održava virtualno zbog pandemije koronavirusa sudjelovali su i članovi naše udruge koja je bila lokalni partner u zajednici u sklopu EmERGE projekta.
Članovi naše udruge, Tomislav Vurušić i Sanja Belak Škugor aktivno su sudjelovali na sastanku te prezentirali implementaciju EmERGE aplikacije u Hrvatskoj dijeleći impresije i iskustva članova zajednice koji su sudjelovali u kodizajnu projekta i same aplikacije. Tomislav je navodio što je bilo poticajno za članove zajednice da se uključe u projekt, kao i razloge koje su ljude odvraćale od sudjelovanja. Na to se nadovezala Sanja koja je govorila o prednostima i nedostacima same aplikacije iz pozicije pacijenata.Najistaknutije prednosti bile su osjećaj vlasništva, ušteda vremena i novca, a pacijenti se više angažiraju oko vlastitog zdravlja. Pokazalo se također i donosi se kao preporuka da zdravstvenoj pismenosti treba posvetiti dodatnu pažnju kako bi se osiguralo da pacijenti imaju vještine korištenja aplikacije.

Govornici su bili i Pieter Vanholder iz EATG-a koji je rekao da je tehnologija relevantnija nego ikad u ovom trenutku povijesti.
Profesor Josip Begovac, voditelj našeg HIV centra, a koji je jedan od centara gdje se provodi EmERGE, pokazao je u svojoj prezentaciji da u našoj zemlji neki ljudi moraju putovati stotine kilometara da bi došli u Zagreb na liječenje HIV-a, da je aplikacija značajno smanjila fizičke konzultacije, ostavljajući više vremena za složene pacijente.
Jenny Whetham, voditeljica EmERGE projekta, istaknula je kako se sve vrti oko toga da pacijent ima mogućnost odabira da li upotrebiti digitalnu tehnologiju ili ne, taj je izbor apsolutno ključan. Aplikacija nije lijek, nije uvijek prikladna za sve u svakom trenutku. To je dodatna opcija koju ljudi mogu odabrati.
Mary Darking sa Sveučilišta u Brightonu izjavila je da se prilike za kodizajn ne događaju samo tako, već ih treba stvoriti i bio je presudan faktor uspjeha u razvoju aplikacije EmERGE.
Sudionici su bili vrlo angažirani u sekciji  pitanja i odgovora koja je uslijedila.