PU Istarska 23.studeni 2012 god.


Održana tribina o suzbijanju nasilja u obitelji

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 23. studenog je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli održana tribina o prekidanju međugeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji. U suradnji s Policijskom upravom istarskom te uz pokroviteljstvo Grada Pule, tribinu su organizirali Obiteljski centar Istarske županije i Sigurna kuća Istra u cilju skretanja pozornosti javnosti na problem nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, posebno na problem međugeneracijskog prijenosa nasilja.

Budući da je tribina namijenjena i boljem povezivanju stručnjaka koji se bave problematikom suzbijanja nasilja u obitelji, na njoj su sudjelovali predstavnici pravosuđa, policije, zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja i različitih organizacija koji rade s obiteljima. U uvodnom izlaganju, Ines Puhar iz Obiteljskog centra Istarske županije pozdravila je prisutne i istaknula kako je jedan od ciljeva tribine upoznavanje javnosti s primjerima dobre prakse usmjerenim na suzbijanje nasilja u našoj zajednici. Autorica dviju knjiga, dr.sc. Marija Mogorović Crljenko održala je zanimljivo izlaganje o tome što o obiteljskom nasilju govore istarski bračni procesi iz prve polovice 17. stoljeća, dok je o aktualnoj situaciji o psihosocijalnom tretmanu počinitelja govorio Tomislav Vurušić, predsjednik Udruge Lux Vitae. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji u Istri se provodi samo u dva grada i to u Poreču i Puli. I to zahvaljujući tim gradovima koji financiraju tretman.

Zaštitna mjera koja pokazuje pozitivne rezultate te visoku učinkovitost još uvijek se ne provodi u onoj mjeri u kojoj bi trebala i to prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava koje je trebalo osigurati Ministarstvo pravosuđa. Rečeno je da se trenutno razgovara i s drugim gradovima koji su izrazili želju za provođenjem te mjere što bi rezultiralo većim ulaskom počinitelja nasilja u tretman. 

Ispred Policijske uprave istarske o pojavnim oblicima nasilja u obitelji govorio je Elvis Benčić, voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije.  Iako je nasilje u obitelji svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, okolina često ne vidi i ne prepoznaje nasilje, osim u slučaju fizičkog nasilja. U prvih devet mjeseci na području Istre evidentirano je manje događaja obiteljskog nasilja nego u istom razdoblju prethodne godine, odnosno 368 događaja iz čl. 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, u kojima je prijavljeno ukupno 505 počinitelja (382 muškarca i 123 žene), za razliku od prošle godine kada su evidentirana 423 događaja. Prema rezultatima aktualnih istraživanja, 30-35% nasilja u obitelji posljedica je međugeneracijskog prijenosa, što je značajan pomak u prevenciji, obzirom su istraživanja iz 60-ih godina pokazivala da oko 67% žrtava nastavlja nasilje. Navedeni podatak pokazuje da uključenost svih relevantnih službi po problematici obiteljskog nasilja daje rezultate te da i dalje treba nastaviti sa zajedničkim djelovanjem i suradnjom na prevenciji ovog oblika nasilja.