Zagreb, 13 studeni 2013 godine

Europski tjedan testiranja na HIV održava se od 22.11.-29.11.2013.

Više informacija kao i promo materijala možete naći na llinku

lavni slogan ove inicijative  "razgovaraj o HIV-u, testiraj se na HIV", promovira ideju i potrebu da se o HIV-u razgovara zbog činjenica koje ukazuju da je HIV sveprisutan u našoj okolini te činjenice da se otvorenim razgovorom i korištenjem kondoma možemo zaštiti u seksualnim odnosima no i osvjestiti potrebu za vlastitim testiranjem. Ujedno promišljanjem, informiranjem i razgovorom o HIV-u smanjujemo i svoje predrasude, stigmu te posljedično diskriminaciju prema osoboma koje su zaražene HIV-om.

Gotovo 400 organizacija i institucija diljem Europe  priključili su se kao partneri ovoj inicijativi participating partners.
Naglasak se stavlja na promociju HIV testiranja kako bi se smanjio broj kasnog dijagnosticiranja zaraze.

Pocjenjuje se da u Europi živi >30% HIV pozitivnih osoba koje ne znaju za svoju zaraženost.

U Hrvatskoj još uvijek nalazimo relativno kasno uključivanje u skrb, u oko 40% osoba se HIV dijagnosticira istovremeno s AIDS-om.

Rutinsko HIV testiranje smanjuje vjerojatnost kasne dijagnoze

 

Napredak u tretmanu tijekom zadnjih 30 godina je transformirao HIV dijagnozu iz smrtne osude u prihvatljivo medicinsko stanje.

 

Ranije otkrivanje zaraze HIV-om:

-          omogućava ranije liječenje, bolji odgovor na tretman te zdraviji i dulji očekivani životni vijek,

-          smanjuje mogućnost širenja HIV-infekcije na kontakte (partnere ili druge osobe),

-          smanjuje morbiditet i mortalitet (vjerojatnost zdravstvenih komplikacija i prerane smrti)

-          i u konačnosti smanjuju troškovi liječenja.

 

“Nakon pravovremene dijagnoze, uz pristup raznovrsnim modernim lijekovima i dobru doživotnu posvećenost terapiji (adherenciju), ljudi koji su nedavno inficirani mogu očekivati životni vijek kao i HIV negativne osobe.”


Poruke za ljude koji bi trebalo da se testiraju na HIV

 

1. Testiraj se na HIV bar jednom godišnje čak i češće ako si i dalje u riziku

2.Terapije za HIV koje su danas dostupne, omogućavaju zdrav i dug život

ukoliko se HIV otkrije rano

3. Veća je vjerojatnost da HIV preneseš nekome ako ne znaš svoj status i ne

koristiš terapiju

4. Možeš pomoći iskorijeniti stigmu koja se vezuje za HIV tako što

ćeš otvoreno razgovarati o HIV-u gdje je to moguće

5. Ukoliko ti je test na neku seksualno prenosivu bolest, hepatitis C ili

tuberkulozu bio pozitivan, obavezno se testiraj i na HIV

6. Važno je da smanjiš svoj rizik od infekcije između testiranja, tako što ćeš

koristiti kondom

7. Ukoliko ti test na HIV bude pozitivan, bit će ti ponuđena odgovarajuća terapija i njega

 

Preporučljivo se testirati barem jednom ako ste u dobi od 18 do 64 godine.

Razmislite o HIV testiranju i prije nego što imate seksualni odnos s novim partnerom ako ste:

-          imali nezaštićeni vaginalni, oralni ili analni seks

-          muškarac koji ima seksualne odnose s muškarcima

-          koristili droge intravenozno

-          imali seksualni odnos s osobom koja spada u gore navedene kategorije

Pojedina istraživanja pokazuju da se nedovoljno testira u zdravstvenim ustanovama i da treba proširiti testiranja na HIV u zdravstvenim ustanovama vodeći računa o bolestima (takozvanim indikatorskim bolestima) kod kojih možemo očekivati češće HIV infekciju.

 

Stanja koja se povezuju sa nedijagnosticiranim HIV-om s prevalencijom iznad 0,1% su:

- Seksualno prenosive infekcije

- Maligni limfomi

- Analni karcinom/displazija

- Rak grlića materice

- Herpes zoster

- Hepatitis B ili C (bilo akutni ili hronični)

- Bolesti koje nalikuju mononukleozi

- Neobjašnjena leukocitopenija/trombocitopenija koje traju duže od 4 tjedna

- Seboroični dermatitis/egzantem

- Invazivna infekcija pneumokokom

- Neobjašnjiva groznica

- Kandidemija

- Visceralna lišmanioza

- Trudnoća (implikacije za nerođeno dijete)