Što je obiteljsko nasilje?

 

Obiteljsko nasilje je skup ponašanja kojima je cilj uspostaviti moć i kontrolu nad drugom osobom upotrebom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem. Uključuje tjelesno, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje

 - Tjelesno -

guranje, udaranje, šamaranje, gušenje, davljenje, fizičko zadržavanje, pritiskanje, štipanje, fizičko sprječavanje da nekamo ode, povlačenje za kosu, grizenje, ujedanje, grebanje, protresanje, paljenje cigaretom, trganje odjeće s osobe, gađanje predmetima, bacanje ili uništavanje stvari u kući.

- Seksualno -

prisiljavanje na seks, neželjeno dodirivanje, prisiljavanje na neželjene seksualne postupke, silovanje, prisiljavanje na seks bez zaštite, prisiljavanje na gledanje pornografije, prisiljavanje na snimanje seksualnog odnosa i radnji

- Psihičko -

ponižavanje, ismijavanje u javnosti, nazivanje pogrdnim imenima, psovanje, kritiziranje tuđih ideja i postupaka, ispravljanje i prodike, prekidanje osobe dok govori, nadvikivanje, iskretanje svega što netko kaže, okrivaljavanje žrtve za svoje nasilno ponašanje, ignoriranje, zastrašivanje, prijetnje, pokazivanje fizičke nadmoći, zabrane, uhođenje, praćenje, kontroliranje telefona, pošte i osobnih stvari, uništavanje nečijih predmeta, prijetnja samoubojstvom.

- Ekonomsko -

uskraćivanje novca, zabrana da se zaposli, upravljanje osobnom imovinom bez znanja i odobrenja, odlučivanje što i kada se smije kupiti, zahtijevanje da se opravda svaki sitni trošak, samostalno odlučivanje o kućnim financijama, neplaćanje alimentacije.