Europska mreža - WWP EN

 

Udruga Lux Vitae je od 2015. član Europske mreže za rad s počiniteljima nasilja u obitelji. Na jednom mjestu okupili su se svi stručnjaci iz Europe koji provode tretman s počiniteljima nasilja. U nastavku možete pročitati koja je misija Europske mreže.

Europska mreža za rad s počiniteljima nasilja u obitelji (1) (WWP European Network) je udruženje organizacija koje izravno ili neizravno rade sa ljudima koji su počinili nasilje u bliskim odnosima (2). Glavni fokus WWP Europske mreže je nasilje muškaraca nad ženama i djecom.

Cjelokupnamisija WWP Europske mreže je sprječavanje nasilja u bliskim odnosima kao rodno uvjetovanog fenomenate poticanje ravnopravnosti spolova. Točnije, misija WWP Europske mreže je poboljšati sigurnost žena i djece i drugih koji su u opasnosti od nasilja u bliskim odnosima, kroz promicanje učinkovitog rada s onima koji počine ovo nasilje, uglavnom muškaraca.

 

Da bi postigla svoju misiju, WWP Europska mreža radi na sljedećim ciljevima:

 

1. Promicanje da postojeći i novoosnovani europski programi za ljude koji počine nasilje u bliskim odnosima uzimaju sigurnost žrtve/preživjele kao glavnu brigu te rade u partnerstvu i uskoj koordinaciji s uslugama podrške, uglavnom za žene i njihovu djecu (kao što je utvrđeno u članku 16. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja),

2. Poticanje da programi uključuju rodnu perspektivu (razumijevanje odnosa nasilja sa strukturnim nejednakostimate odnosima moći između muškaraca i žena te u skladu s temeljnim društvenim konstrukcijama muževnosti i ženstvenosti) (3)te kritičku svijestukrštanja spola s drugim društvenim mjestima, kao što su nacionalnost, rasa, klasa, dob, seksualna orijentacija, fizičke ili mentalne sposobnosti, religija ili drugie,

3. Razviti, pregled i ažuriranje smjernica najboljih praksii standarda za intervencijeprema ljudima koji počine nasilje u bliskim odnosima, povezane sigurnosne usluge podrške žrtvama i preživjelima - smještenog u odgovoru koordiniranom od strane zajednica. Kako bi promicalipostojeće i nove programe pridržavati ćemo se i razvijati u skladu s tim standardima,

4. Poticati prijenos znanja i razmjenu dobre prakse između europskih organizacija koje rade s ljudima koji počine nasilje te sa organizacijama koje podržavaju žene i djecu i druge žrtve nasilja,

5. Izraditi i širiti mogućnosti za usavršavanje na radu s ljudima koji počini nasilje u bliskim odnosima, kao i platforme i događaje kako bi raspravljali o aktualnim i kontroverznim pitanjima u ovom poslu,

6. Promicanje i poduzimanje istraživanja i inovacija u području rada s ljudima koji počine nasilje u bliskim odnosima,

7. Podizanje svijesti u javnosti te nositeljima politika o važnosti rada s počiniteljima nasilja koji je usmjeren na sigurnost žrtvea u koordiniranom odgovoru zajednice,

8. Razviti knjižnicu informacija o radu s ljudima koji počine nasilje u bliskim odnosima diljem Europe,

9. Poticati i podržavati razvoj lokalnih, regionalnih i nacionalnih mreža za rad s ljudima koji počine nasilje u bliskim odnosima,

10. Promicati i podržati rodno-osjetljivou prevenciju nasilja u bliskim odnosima kroz podizanje svijesti, razmjenu informacija i znanja te stvaranju i širenju mogućnosti usavršavanja,

11. Povezati se i surađivati ​​s drugim mrežama i međunarodnim organizacijama sa sličnim misijama i ciljevima,

12. Promicati nenasilje, spolnu ravnopravnost i ljudska prava na svim razinama društva i unutar poslovnih procesa i aktivnosti WWP Europske mreže i njezinih organizacija članica

_________________________________

1. Prema Istanbulskojkonvenciji, "obiteljsko nasilje" i "nasilje u bliskim odnosima" shvaćeni su kao kršenje ljudskih prava i označava svo nasilje koje rezultira, ili će vjerojatno dovesti do fizičke, seksualne, psihološke ili ekonomske štete ili patnjepartnera ili bivših partnera ili ljudi u drugim bliskim odnosima, što uključuje prijetnje takvim radnjama, prisilu ili lišavanje slobode, bilo u javnosti ili u privatnom životu.

2. To su ustanove koje pružaju programe za ljude koji počine nasilje, pružajući povezane ili koordinirane usluge podrške za žene i njihovu djecu te organizacije koje istražuju ove usluge ili subjekte; pojedinci i druge organizacije mogu postati članovi ili podržavajući članovi.

3. Prema Istanbulskojkonvenciji, "spol" označava društveno konstruirane uloge, ponašanja, aktivnosti i atribute koje društvo smatra prikladnim za žene i muškarce.

 

Izvorni tekst možete pogledati ovdje